Vår personal

08 Parkett & Golv´s anställda är alla duktiga hantverkare inom sina arbetsområden. Erfarenhet och kompetenserna inom företaget skapar ett arbetsklimat som gör att vi kan vara snabbt effektiva och samtidigt tillämpa kunskap/problemlösningsförmåga som bygger på lång branscherfarenhet.

Vår personal är företagets bästa tillgång och framtid för företaget och dom bästa marknadsförare vi kan ha. Arbetsstyrkan består av skickliga hantverkare; trägolvsmontörer som behärskar många olika typer av arbeten med trä, läggning, slipning, piggmentering, golv lagningar. 

I arbetsledningen uppdaterar vi fortlöpande våra kunskaper så att vi alltid är uppdaterade med utvecklingen inom golvteknik och förändringar i bransch och regelverk för golventreprenader.